Jan van den Noort

 
Cartografie
info Jan van den Noort 010-4366014 Terug
Kaarten kunnen een uitstekend hulpmiddel zijn bij het ontsluiten van archieven, met name van wijken en waterschappen.
Bewonersorganisaties in Rotterdamse Stadsvernieuwingswijken
De archieven van de bewonersorganisaties in de Rotterdamse stadsvernieuwingswijken werden door Jan van den Noort geïnventariseerd. De archieven bevinden zich grotendeels in het Rotterdamse Gemeentearchief. De inventarissen vindt u hier.
Waterschap Brabantse Delta
Brabantse Delta is een van de jongste waterschappen van Nederland. Maar schijn bedriegt, het waterschap is een zeer rijke bron voor de watertstaatsgeschiedenis van West-Brabant: tweehonderd polderarchieven met stukken die tot in de middeleeuwen reiken. De archieven zijn verspreid over drie archiefdepots. Het Waterschap wil de archieven concentreren in het eigen depot in Breda. De toegang op die archieven vindt u hier.
Hoogheemraadschap van Delfland
In de regio Rotterdam-Den Haag ligt het Hoogheemraadschap van Delfland, een van de oudste waterschappen van Nederland. In Delfland liggen een honderdtal polders, waarvan grote delen inmiddels verstedelijkt zijn. Sommige poldernamen vindt u terug in de namen van de nieuwbouwwijken, maaar als u echt wil weten waar deze of gene polder lag of welke polder nu precies daar lag, dan vindt u hier het antwoord en een berg informatie over de polderarchieven.
naar boven