Logo Brabantse Delta
 

Anno 1843: Statistiek Tableau, Polder nº. 7-10

Afwatering over de slikken van Heldernisse of via de haven van Bergen op Zoom op de Oosterschelde
Info Jan van den Noort 010-4366014
Statistiek Tableau nº. 7-10

Bronnen:
Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000, deel 4: Zuid-Nederland 1838-1857 (Groningen 1990
A. de Geus en E.C.B. van Rappard, Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband ('s-Hertogenbosch 1843)

7. Het Oost-Moerpoldertje of Zuidgeest of De gorzen bekaad onder Zuidgeest
in gemeente Woensdrecht (23,7245 bunder)
• Zomerpeil: 1,60 • Dijkhoogte: 4,05 • dijklengte: 530 • Tijd van bedijking: 1818
• Middelen van uitwatering: Een houten sluisje wijd 1.50 hoog 1.90, met een drijfdeurtje, hetwelk sedert geruimen tijd in slechten staat verkeert, zoo dat het poldertje zoo gezegd drijvende is.
• Waarop uitwaterende: Door eene kil in de gorzen en slikken op de Oosterschelde.
• Soort van grond: Ligte kleigrond met leem en roodachtige aarde doormengd
• Bestuur: Eigen Gerfden
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder beloopt 26 Bunders, 68 Roeden, 32 Ellen.
terug naar de kaart anno 1995

8. Augustapolder
in gemeente Woensdrecht (35,6531 bunder) in Bergen-op-Zoom (100,937 bunder)
• Zomerpeil: 0,95 • Dijkhoogte: 5,70 tot 5,98 • dijklengte: 1400 • Tijd van bedijking: 1787
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis wijd 1.27 hoog 1.57, met eene drijfdeur en schuif
• Waarop uitwaterende: Door eene kil in de gorzen en slikken op de Oosterschelde.
• Soort van grond: Ligte kleigronden
• Bestuur: Dijkgraaf die tevens Penningmeester is, en twee Gezworen
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder beloopt 97 Bunders, 79 roeden, 26 Ellen.
Deze Polder is genoemd naar de Gemalin van de Keurvorst Karel Theodoor, Marquis van Bergen-op-Zoom.
terug naar de kaart anno 1995

9. Stadpoldertje van Bergen-op-Zoom
in gemeente Bergen-op-Zoom (6,192 bunder)
• Zomerpeil: 0,26 • Dijkhoogte: 4,45 • dijklengte: 500 • Tijd van bedijking: Onbekend.
• Middelen van uitwatering: Een houten duiker met eene klep of valdeurtje voorzien, wijd in den dag 0.21 en hoog 0.29.
• Waarop uitwaterende: Op de haven van Bergen-op-Zoom.
• Soort van grond: Ligte klei
• Bestuur: Burgemeester en Wethouders van Bergen-op-Zoom
• Aanmerkingen: Gewoonlijk dalen de ebben te Bergen-op-Zoom tot 2 el 3o onder A.P. en klimmen de vloeden tot 1 el 85 boven A.P.
De stormvloed van 4 Februarij 1825, klom tot 4 el 51 + A.P.
De stormvloed van 5 Maart 1828, klom tot 4.15 + A.P.
De stormvloed van 9 November 1800, klom tot 4.06 + A.P.
De stormvloed van 15 Januarij 1808, klom tot 4.27 + A.P.
De stormvloed van 17 Februarij 1836, klom tot 3.75 + A.P.
De stormvloed van 24 dito 1837, klom tot 3.80 + A.P.
terug naar de kaart anno 1995

10. Theodorus-polder
in gemeente Halsteren (145,732 bunder)
• Zomerpeil: 0,35 de slikken buitendijks 0,80 • Dijkhoogte: 5,00 tot 5,40 • dijklengte: 2000 • Tijd van bedijking: 1786
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis nabij de vesting van Bergen-op-Zoom, wijd 1.87, voorzien met twee paar puntdeuren en eene schuif; deze sluis wordt door de Militaire Genie onderhouden.
• Waarop uitwaterende: Op de haven van Bergen-op-Zoom
• Soort van grond: Zwaardere klei
• Bestuur: Dijkgraaf, twee Gezworen en een Penningmeester Boekhouder.
• Aanmerkingen: De schotbare grootte dezes Polders bedraagt 122 Bunders, 5 Roeden, 54 Elllen.
Het buitenbeloop des dijks is over circa 1300 Ellen lengte, de breedte van 10 tot 15 Ellen, van den berm opwaarts, met stroo bekramd. – In de kosten tot aanleg van nevengemelde sluis, is door den Polder in eens af f5000- Guldens bijgedragen, op voorwaarde, dat het onderhoud van dezelve steeds ten laste van het Rijk zal verblijven; – de Polder is genaamd naar Karel Theodoor, Marquis van Bergen-op-Zoom.
In 1808, den 15 Januarij, werd in den dijk van dezen Polder, even ten noorden van de uitwaterings-sluis, door overstrooming een gat veroorzaakt, waardoor de Polder gedeeltelijk onder water geraakte.
terug naar de kaart anno 1995

terug naar de kaart anno 1843