Logo Brabantse Delta
 

Anno 1843: Statistiek Tableau, Polder nº. 11-13

Afwatering op de Eendragt
Info Jan van den Noort 010-4366014
Statistiek Tableau nº. 11-13

Bronnen:
Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000, deel 4: Zuid-Nederland 1838-1857 (Groningen 1990
A. de Geus en E.C.B. van Rappard, Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband ('s-Hertogenbosch 1843)

11. Auvergnepolder
in gemeente Halsteren (717,2436 bunder)
• Zomerpeil: -0,20 de buitengorzen liggen 1,80 • Dijkhoogte: 5,50 • dijklengte: 7400 • Tijd van bedijking: 1693
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis in den dijk even beneden het veer van Tholen, wijd in den dag 1.78, hoog 2.30, voorzien van eene vloeddeur en schuif
• Waarop uitwaterende: Onmiddellijk op de rivier de Eendragt
• Soort van grond: Matige klei
• Bestuur: Dijkgraaf, twee Gezworen en een Penningmeester Boekhouder.
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen polder beloopt 619 bunders, 63 Roeden.
Een oude riviernaam, genaamd het Langewater, welke nog vrij breed en diep is, doorsnijdt in de lengte dezen Polder, in welke zich ook het water van de navolgende Oude en Nieuwe Bijmoerpolders, nš. 12, ontlast.
De buitendijk is op vier punten, ter gezamenlijke lengte van 1640 Ellen, over de breedte van 3 tot 12 Ellen, met stroo bemat; – ook liggen, in of tegen de rivier de Eendragt, acht rijzen bolletjes ten noorden en twee dito ten zuiden der sluis.
terug naar de kaart anno 1995

12. Oude- en Nieuwe-Bijmoerpolders
in gemeente Halsteren (201,0005 bunder)
• Zomerpeil: -0,20 • Tijd van bedijking: Onbekend.
• Middelen van uitwatering: Eene Sluis in den Bijmoerschen Dijk, nabij Slikkenburg, wijd 0.87 hoog 1.45, voorzien van eene drijfdeur
• Waarop uitwaterende: Op het zogenaamde Lange Water, in den Auvergnepolder
• Soort van grond: Zavelige gronden en ligte klei
• Bestuur: Een Dijkgraaf, een Gezworen en een Penningmeester Boekhouder.
• Aanmerkingen: De schotbare groote dezes Polders beloopt 156 Bunders, 17 Roeden, 25 Ellen.
Deze Polder ontvangt veel water van de hooge gronden, doch een binnenpolder zijnde, vorderen deszelfs dijken weinig onderhoud.
terug naar de kaart anno 1995

13. Oud-Glimespolder
in gemeente Halsteren (159,7737 bunder) in Nieuw-Vossemeer (0,3832 bunder)
• Zomerpeil: -0,20 de buitengorzen 1,18 • Dijkhoogte: 5,00 tot 5,30 • dijklengte: 600 • Tijd van bedijking: 1688
• Middelen van uitwatering: Een steenen sluis wijd 0.99 hoog 2.04, voorzien van eene vloeddeur en schuif.
• Waarop uitwaterende: Onmiddellijk op de rivier de Eendragt.
• Soort van grond: Tamelijk zware klei
• Bestuur: Dijkgraaf, twee Gezworen en een Penningmeester Boekhouder.
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder beloopt 208 Bunders, 66 Roeden, 46 Ellen.
Het buitenbeloop van den buitendijk wordt gedeeltelijk door strookramming tegen afslag bevestigd.
terug naar de kaart anno 1995

terug naar de kaart anno 1843