Logo Brabantse Delta
 

Anno 1843: Statistiek Tableau, Polder nº. 14-19

Afwatering via de Eendragtspolder op de Eendragt
Info Jan van den Noort 010-4366014
Statistiek Tableau nº. 14-19

Bronnen:
Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000, deel 4: Zuid-Nederland 1838-1857 (Groningen 1990
A. de Geus en E.C.B. van Rappard, Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband ('s-Hertogenbosch 1843)

14. De Eendragtpolder
in gemeente Nieuw-Vossemeer (243,4762 bunder) in Halsteren (0,319 bunder)
• Zomerpeil: -0,45 de buitengorzen 0,95 • Dijkhoogte: 4,60 tot 4,80 • dijklengte: 4600 • Tijd van bedijking: 1697
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis in den buitendijk wijd 3.45 hoog 3.14, voorzien van een paar vloeddeuren en eene schuif.
• Waarop uitwaterende: Onmiddellijk op de rivier de Eendragt.
• Soort van grond: Matige klei.
• Bestuur: Een Dijkgraaf, drie Gezworen en een Secretaris-Penningmeester. Dit bestuur heeft ook het beheer over de vijf hier naastvolgende Polders, tot n. 19 ingesloten [maw n. 15-19]
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder beloopt 169 Bunders, 67 Roeden, 54 Ellen.
Alle Polders onder Nieuw-Vossemeer, benevens die van de Nieuwe Heide onder Steenbergen, loozen hun overtollig water in dezen Polder, en vervolgens door de genoemde wijde sluis in de rivier de Eendragt. – Ten zuiden van de sluis vindt men vier en ten noorden drie rijzen bollen of dammen, ter conservatie van den dijk en oever; ook zijn eenige punten van het buitenbeloop des dijks, door stroomatten tegen afslag beveiligd.
De haven en kaai te Nieuw-Vossemeer, tegen de rivier de Eendragt, bij het veer op Oud-Vossemeer, wordt door de gezamenlijke Polders onderhouden. – Het veer behoort aan de Ambachts-Heeren van Vossemeer, welke ook de veerdammen onderhouden.
terug naar de kaart anno 1995

15. Heerenpolder
in gemeente Nieuw-Vossemeer (125,3933 bunder)
• Zomerpeil: -0,45 • Dijkhoogte: 4,90 • dijklengte: 3720 • Tijd van bedijking: 1633
• Middelen van uitwatering: Eene steenen heul met een  schof, wijd in den dag 0.84.
• Waarop uitwaterende: In den Eendragtspolder, en verder op de rivier van dien naam.
• Soort van grond: Matige klei.
• Bestuur: Een Dijkgraaf, drie Gezworen en een Secretaris-Penningmeester. Dit bestuur heeft ook het beheer over de vijf hier naastvolgende Polders, tot n. 19 ingesloten [maw n. 15-19]
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder beloopt 123 Bunders, 79 Roeden, 29 Ellen.
Tot behoud van den dijk en der voorgronden, heeft men aan de rivier de Eendragt drie rijzen dammen en een  slijkdam gelegd, terwijl het buitenbeloop des dijks over nagenoeg eene lengte van 620 Ellen, ter breedte van 3 4 Ellen, door stroomatten tegen afslag beveiligd wordt.
terug naar de kaart anno 1995

16. Het Boerengors
in gemeente Nieuw-Vossemeer (74,3404 bunder)
• Zomerpeil: -0,45 • Tijd van bedijking: 1630
• Middelen van uitwatering: Eene steenen heul in den Dorpsweg, wijd in den dag 0.69
• Waarop uitwaterende: In den Polder van Nieuw-Vossemeer en vervolgens door den Polder de Eendragt op de rivier van dien naam
• Soort van grond: Matige klei
• Bestuur: Een Dijkgraaf, drie Gezworen en een Secretaris-Penningmeester. Dit bestuur heeft ook het beheer over de vijf hier naastvolgende Polders, tot n. 19 ingesloten [maw n. 15-19]
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen en de drie volgende Polders, n. 17, 18 en 19, bedraagt te zamen 832 Bunders, 30 Roeden, 15 Ellen.
Deze Polder, geheel een binnenpolder zijnde, heeft mitsdien thans geene waterkeerende werken.
Onder de hiernevens gestelde grootte des Polders, is begrepen het in denzelven gelegen noordoostelijk gedeelte van het Dorp Nieuw-Vossemeer, tot aan de Dorpsstraat.
terug naar de kaart anno 1995

17. Nieuw -Vossemeer en de Nieuwe Heide in dezelve bedijking
in gemeente Nieuw-Vossemeeer (569,9895 bunder) in Steenbergen (183,6996 bunder)
• Zomerpeil: -0,45 • Tijd van bedijking: 1433, doch volgens Van Goor 1565
• Middelen van uitwatering: Eene steenen heul met eene drijfdeur tegen het buitenfront, wijd in den dag 1.15.
• Waarop uitwaterende: In den Polder de Eendragt, en vervolgens op de rivier van dien naam.
• Soort van grond: Matige klei
• Bestuur: Een Dijkgraaf, drie Gezworen en een Secretaris-Penningmeester. Dit bestuur heeft ook het beheer over de vijf hier naastvolgende Polders, tot n. 19 ingesloten [maw n. 15-19]
• Aanmerkingen: De schotbare groootte, zie n. 16.
Deze Polder is mede thans geheel een binnenpolder. De scheiding tusschen Nieuw-Vossemeer en de Nieuwe Heidepolder, welke thans een platte rijweg is, zal waarschijnlijk vroeger een dijk geweest zijn; de eerste is vermoedelijk in 1433 en de tweede in 1565 bedijkt geworden. – De Nieuwe Heidepolder, ofschoon met Nieuw-Vossemeer eene zelfde uitwatering hebbende, deelt in geene dijk-, polder- of sluislasten, zijnde daarvan bij de indijking reeds gevrijwaard, uit hoofde denzelven onder Steenbergen is gelegen.
terug naar de kaart anno 1995

18. Mattenburg
in gemeente Nieuw-Vossemeer (160,0236 bunder) in Steenbergen (5,652 bunder)
• Zomerpeil: -1,45 • Tijd van bedijking: 1526
• Middelen van uitwatering: Eene steenen heul wijd in den dag 0.63 hoog 0.95
• Waarop uitwaterende: Door de Nieuw-Vossemeer en Eendragtspolders op de rivier de Eendragt
• Soort van grond: Matige klei
• Bestuur: Een Dijkgraaf, drie Gezworen en een Secretaris-Penningmeester. Dit bestuur heeft ook het beheer over de vijf hier naastvolgende Polders, tot n. 19 ingesloten [maw n. 15-19]
• Aanmerkingen: De schotbare groootte, zie n. 16.
Thans mede geheel binnenpolder.
terug naar de kaart anno 1995

19. Schuddebeurs
in gemeente Nieuw-Vossemeer (42,0935 bunder)
• Zomerpeil: -0,45 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Eene steenen heul wijd in den dag 0.70
• Waarop uitwaterende: Door Mattenburg, Nieuw-Vossemeer en de Eendragtspolders op de rivier de Eendragt
• Soort van grond: Matige klei
• Bestuur: Een Dijkgraaf, drie Gezworen en een Secretaris-Penningmeester. Dit bestuur heeft ook het beheer over de vijf hier naastvolgende Polders, tot n. 19 ingesloten [maw n. 15-19]
• Aanmerkingen: De schotbare groootte, zie n. 16.
Thans geheel binnenpolder.
terug naar de kaart anno 1995

terug naar de kaart anno 1843