Logo Brabantse Delta
 

Anno 1843: Statistiek Tableau, Polder nº. 28-30

Afwatering via de Heensche haven op de Steenbersche Vliet
Info Jan van den Noort 010-4366014
Statistiek Tableau nº. 28-30

Bronnen:
Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000, deel 4: Zuid-Nederland 1838-1857 (Groningen 1990
A. de Geus en E.C.B. van Rappard, Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband ('s-Hertogenbosch 1843)

28. De Heen
in gemeente Steenbergen (736,8363 bunder) in Nieuw-Vossemeer (41,817 bunder)
• Zomerpeil: -0,60 • Dijkhoogte: Omtrent 5,00 • dijklengte: 3900 • Tijd van bedijking: 1609 of 1610
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis aan de Heensche haven wijd 1.86 hoog 1.25, voorzien van eene drijfdeur en schuif.
• Waarop uitwaterende: Op de haven van de Heen, en voorts op den vliet
• Soort van grond: Extra zware klei, doch ook zavelige en zelfs zandige gronden
• Bestuur: Dijkgraaf (1) Gezworen (2) Secretaris (1) Penningmeester (1)
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder beloopt 686 Bunders, 1 Roeden, 16 Ellen.
Deze Polder is bij de digting van den Roosendaalschen en Steenbergschen Vliet begroot op eene bevoordeeling van f 21- » per gemet, (0 B. 42 R. 58 Ell.) (Zie nș. 20).
De stormvloed van 4 Februarij 1825 rees voor dezen Polder, gelijk voor nș. 29 en nș. 40 hierna volgende, tot 3 el 80, en die van 25 Maart 1828 tot 3 el 70 boven A.P.
In dezen Polder ligt het gehucht De Heen, vroeger genaamd Hoogendiep.
terug naar de kaart anno 1995

29. De Noord-Heen
in gemeente Steenbergen (90,847 bunder)
• Zomerpeil: -0,30 • Dijkhoogte: omtrent 5,00 • dijklengte: 560 • Tijd van bedijking: 1655
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis aan de havenzijde wijd 0.79 hoog 0.81, voorzien van eene drijfdeur en schuif.
• Waarop uitwaterende: Op de haven van de Heen, en voorts op den vliet
• Soort van grond: Tamelijk zware klei
• Bestuur: Wordt door de Ingelanden zelf beheerd.
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen polder beloopt 91 Bunders, 8 Roeden.
Deze Polder is bij de digting van den Roosendaalschen en Steenbergschen Vliet begroot op eene bevoordeeling van f 15- » per gemet, (0 B. 42 R. 58 Ell.) (Zie nș. 20).
Buiten dezen Polder heeft men een, in 1789, bekaad gors, groot 8 Bunders, 51 Roeden, 58 Ellen, uitwaterende in de Heensche haven.
(Zie omtrent de stormvloeden de aantekeningen hier boven nș. 28 [De stormvloed van 4 Februarij 1825 rees voor dezen Polder, gelijk voor nș. 29 en nș. 40 hierna volgende, tot 3 el 80, en die van 25 Maart 1828 tot 3 el 70 boven A.P.].
terug naar de kaart anno 1995

30. De Nieuw Vliet
in gemeente Steenbergen (75,76 bunder)
• Zomerpeil: -0,10 • Tijd van bedijking: 1788
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis aan de Heensche haven, wijd 1.26 hoog 1.31, voorzien van eene drijfdeur en schuif.
• Waarop uitwaterende: Op de haven van de Heen, en verder op den Vliet.
• Soort van grond: Zware klei
• Bestuur: Wordt door de Ingelanden, welke tevens eigenaren der buitengronden zijn, beheerd
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen polder beloopt 74 Bunders, 57 Roeden.
Deze Polder is thans een binnenpolder en is bij de digting van den Roosendaalschen en Steenbergschen Vliet begroot op eene bevoordeeling van f 15- » per gemet, (0 B. 42 R. 58 Ell.) (Zie nș. 20).
Aan de westzijde van dezen Polder, pleeg tot diephouding der haven, eene spuisluis en daartoe vereischten boezem te bestaan; dezelve zijn, ten gevolgde der digting van de Vliet vervallen.
terug naar de kaart anno 1995

terug naar de kaart anno 1843