Logo Brabantse Delta
 

Anno 1843: Statistiek Tableau, Polder nº. 40-43

Afwatering op de Steenbergsche Vliet (n. 42 gedeeltelijk; n. 43 op de Krammer [eig. het Volkerak])
Info Jan van den Noort 010-4366014
Statistiek Tableau nº. 40-43

Bronnen:
Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000, deel 4: Zuid-Nederland 1838-1857 (Groningen 1990
A. de Geus en E.C.B. van Rappard, Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband ('s-Hertogenbosch 1843)

40. Koningsoord
in gemeente Dinteloord (410,1351 bunder)
• Zomerpeil: -0,75 • dijklengte: 1660 • Tijd van bedijking: Volgens ketalaar 1699, volgesn anderen 1708
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis met deur en schuif, wijd 1.49 hoog 1.23.
• Waarop uitwaterende: Op den Steenbergschen Vliet.
• Soort van grond: Meest zavelige klei
• Bestuur: Dijkgraaf, twee Gezworen en een Secretaris-Penningmeester
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder bedraagt 384 Bunders, 91 Roeden, 26 Ellen.
Deze Polder is bij de digting van den Roosendaalschen en Steenbergschen Vliet begroot op eene bevoordeeling van f20- per gemet, (0 B. 42 R. 58 Ell.) (Zie n. 20).
Tegen den noordoosten hoek van dezen Polder is de digtingsdijk van den Vliet, in 1823, aangesloten geworden.
Zie omtrent de hoogte der stormvloeden alhier, de aanmerkingen achter n. 28 hiervoren [De stormvloed van 4 Februarij 1825 rees voor dezen Polder, gelijk voor n. 29 en n. 40 hierna volgende, tot 3 el 80, en die van 25 Maart 1828 tot 3 el 70 boven A.P.]
Van den Nassaupolder, welke aan de zuidzijde van den onderhavigen Polder tegen den Roosendaalschen Vliet gelegen, 29 Bunders, 34 Roeden, 50 Ellen groot, en in 1791 en 1808 bekaad is, zijn de kaden thans geslecht en bebouwd.
In 1709, werd aan de noordwestzijden van dezen Polder eene dijkbreuk veroorzaakt.
In den jare 1838, is de noorddijk van dezen Polder, voor zoo verre deze namelijk aan de zeevloeden is bloot gesteld 2, tot 9 10 palmen verhoogd geworden, – de kruin te voren bereden, is door gemelde verhooging daarvoor niet meer geschikt. – In 1837 werd de zuidelijke dijk van den Straatweg tot den Ouden Molen mede bezand.
terug naar de kaart anno 1995

41. Mariapolder
in gemeente Dinteloord (366,8263 bunder)
• Zomerpeil: -0,60 • Tijd van bedijking: Volgens Ketelaar 1655, volgens Bestebroer 1650, en volgens anderen 1679
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis in den zuiddijk met eene deur en schuif wijd 2.05 en hoog 1,65.
• Waarop uitwaterende: Op den Steenbergschen Vliet.
• Soort van grond: Tamelijk straffe klei
• Bestuur: De Agent van de Maatschappij van Volksvlijt
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder bedraagt 373 Bunders -33 Ellen.
Deze Polder is een binnenpolder en is bij de digting van den Roosendaalschen en Steenbergschen Vliet begroot op eene bevoordeeling van f20 - per gemet, (0 B. 42 R. 58 Ell.) (Zie n. 20).
Deze Polder ontleent zijnen naam van Maria Stuart, Koningin van Engeland.
De hiernavolgende Polder (n. 42), watert ook door dezen Polder uit.
terug naar de kaart anno 1995

42. Annapolder
in gemeente Dinteloord (315,9203 bunder)
• Zomerpeil: -0,60 • Tijd van bedijking: Volgens Ketelaar 1756, en volgens anderen 1755
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis wijd 1.57 hoog 1.39, voorzien van eene schuif en gelegen in den Zuiddijk, tegen den Mariapolder, en eene dito sluis wijd 1.35, voorzien van eene schuif en eene drijfdeur, en gelegen aan den noordwesthoek tegen den Karolinapolder
• Waarop uitwaterende: Sedert 1782 door eerstgemelde sluis in den Mariapolder, en verder op den Vliet; voormaals door de laatstgemelde sluis op de Krammer.
• Soort van grond: Straffe klei.
• Bestuur: De Agent van de Maatschappij van Volksvlijt
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder bedraagt 344 Bunders -70 Ellen.
Deze Polder is mede een binnenpolder en is bij de digting van den Roosendaalschen en Steenbergschen Vliet begroot op eene bevoordeeling van f10- per gemet, (0 B. 42 R. 58 Ell.) (Zie n. 20).
De naam van dezen Polder is ontleend van Prinses Anna, Gemalin van Willem den Vierden.
terug naar de kaart anno 1995

43. Drie Vriendenpolder
in gemeente Dinteloord (199,4161 bunder)
• Zomerpeil: -0,10 • Dijkhoogte: 4,40 • dijklengte: 4680 • Tijd van bedijking: 1817
• Middelen van uitwatering: Eenen steenen sluis aan den noordwesthoek des Polders, voorzien van eene vloeddeur en schuif, wijd aan den binnenkant 1.57 hoog 2.01.
• Waarop uitwaterende: Op de Krammer
• Soort van grond: Matige klei
• Bestuur: Eigen Gerfden
• Aanmerkingen: De stormvloed van 4 Februarij 1825 is niet boven deze bedijking gerezen.
De naamsoorsprong ligt in de Vriendschap der drie Eigenaren, welke de bedijking tot stand hebben doen brengen.
terug naar de kaart anno 1995

terug naar de kaart anno 1843