Logo Brabantse Delta
 

Anno 1843: Statistiek Tableau, Polder nº. 54-55 en 057-058

Afwatering van de polders tussen Laaksche Vaart en Leursche haven, hoofzakelijk via deze wateren op de Mark
Info Jan van den Noort 010-4366014
Statistiek Tableau nº. 54-55 en 057-058

Bronnen:
Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000, deel 4: Zuid-Nederland 1838-1857 (Groningen 1990
A. de Geus en E.C.B. van Rappard, Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband ('s-Hertogenbosch 1843)

54. De Hooge en Lage Hillekes
in gemeente Etten en Leur (77,3906 bunder)
• Zomerpeil: Omtrent gelijk A.P. • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Een steenen sluisje voorzien van eene drijfdeur wijd 0.55 en hoog 0.60
• Waarop uitwaterende: Op het Kibbelvaartje en vervolgens op de Mark.
• Soort van grond: Ligte grond
• Bestuur: Dijkgraaf (1) Gezworen (1)
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder beloopt 69 Bunders, 25 Roeden, 34 Ellen.
In de herdigtingskosten van de rivier de Mark en Dintel, (zie nš. 45) is deze Polder aangeslagen op f 0 - 92 1/2 per gemet (0 B. 42 R. 58 Ell.) 's jaars, gedurende 15 jaren.
De kaden dezes Polders zijn van geringe hoogte.
terug naar de kaart anno 1995

55. De Achterboerkens
in gemeente Etten en Leur (38,4243 bunder)
• Zomerpeil: omtrent gelijk A.P. • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Een houten sluisje voorzien met eene klep en schuif, wijd 0.48 hoog 0.42
• Waarop uitwaterende: Op het Kibbelvaartje en vervolgens op de Mark.
• Soort van grond: Ligte grond
• Bestuur: Dijkgraaf (1)
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder beloopt 35Bunders, 95 Roeden, 89 Ellen.
In de kosten der herdigting van de rivier de Mark en Dintel, (zie nš. 45) is deze Polder aangeslagen op f 0 - 92 1/2 per gemet (0 B. 42 R. 58 Ell.) 's jaars, gedurende 15 jaren.
De kaden van dezen Polder zijn van geringe hoogte.
terug naar de kaart anno 1995

57. Krijtenburg
in gemeente Etten en Leur (110,564 bunder)
• Zomerpeil: -0,10 • Tijd van bedijking: 1555
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis, wijd en hoog 1.10, voorzien van eene vloeddeur. Eene tweede dergelijke sluis is gedempt.
• Waarop uitwaterende: Door eenen afzonderlijken watergang op de rivier de Mark.
• Soort van grond: Wie- en hooigronden, redelijk hoog en goed van aard
• Bestuur: Dijkgraaf (1) Gezworen (2)
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder beloopt 99 Bunders, 20 Roeden, 72 Ellen.
In de kosten der herdigting van de rivier de Mark en Dintel, (zie nš. 45) is deze Polder aangeslagen op f 0 - 92 1/2 per gemet (0 B. 42 R. 58 Ell.) 's jaars, gedurende 15 jaren.
terug naar de kaart anno 1995

58. De Westpolder
in gemeente Etten en Leur (887,9885 bunder zijnde de zoogenaamde rijsdijk daaronder begrepen)
• Zomerpeil: -0,10 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Twee sluizen op de Laaksche Vaart, wijd 2.00 en 1.75, benevens een houten duiker wijd 0.55; – voorts aan de Leursche haven nog vier houten sluisjes met klep- of valdeurtjes aan de buitenzijde voorzien, wijd 0.24, 1.48, 1.25 en 0.92 en hoog 0.30, 082, 070 en 0.60 respectivelijk.
• Waarop uitwaterende: Gedeeltelijjk op de Laaksche vaart en op de Leursche haven
• Soort van grond: Grotendeels lage wei en hooilanden, waarvan vele reeds zijn en andere nog worden uitgeveend; de veengrond bevindt zich 0.30 tot 0.50 onder het maaiveld, de laag is 0.50 tot 0.80 dik.
• Bestuur: Dijkgraaf (1) Gezworen (2)
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder beloopt 718 Bunders, 10 Roeden, 85 Ellen.
In de kosten der herdigting van de rivier de Mark en Dintel, (zie nš. 45) is deze Polder aangeslagen op f 0 - 92 1/2 per gemet (0 B. 42 R. 58 Ell.) 's jaars, gedurende 15 jaren.
Deze Polder ontvangt veel water van de zuidelijk gelegen hooge gronden; echter is deszelfs suatie, sedert de herdigting van de Mark en Dintel, zeer goed.
terug naar de kaart anno 1995

terug naar de kaart anno 1843