Logo Brabantse Delta
 

Anno 1843: Statistiek Tableau, Polder nº. 68-69

Afwatering op de Mark bij Breda
Info Jan van den Noort 010-4366014
Statistiek Tableau nº. 68-69

Bronnen:
Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000, deel 4: Zuid-Nederland 1838-1857 (Groningen 1990
A. de Geus en E.C.B. van Rappard, Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband ('s-Hertogenbosch 1843)

68. Abroek
in gemeente Prinsenhage (92,7844 bunder)
• Zomerpeil: 0,35 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Eene steenen en eene houten sluis wijd 0.80 en 1.22, hoog 1.00 en 1.30 respectivelijk, beide met eene drijfdeur en schuif.
• Waarop uitwaterende: Op de rivier De Mark.
• Soort van grond: Over het geheel betere grond dan der vorige Polders
• Bestuur: Dijkgraaf, tevens Penningmeester, en twee Gezworen.
• Aanmerkingen: In de kosten der herdigting van de rivier de Mark en Dintel, (zie nš. 45) is deze Polder aangeslagen op f 0 - 92 1/2 per gemet (0 B. 42 R. 58 Ell.) 's jaars, gedurende 15 jaren.
terug naar de kaart anno 1995

69. Groot Boeimeer
in gemeente Prinsenhage (152,8555 bunder)
• Zomerpeil: 0.40 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis wijd 1.15, voorzien van eene drijfdeur.
• Waarop uitwaterende: Op de rivier De Mark, boven de Stad Breda.
• Soort van grond: Zeer lage wei- of hooilanden, verder hooge bouw- en boschgronden, zelfs een gedeelte van het zoogenaamde Mastbosch.
• Bestuur: Twee Gezworen, welke tevens het Penningmeesterschap waarnemen.
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder beloopt 140 Bunders, 93 Roeden, 59 Ellen.
In de kosten der herdigting van de rivier de Mark en Dintel, (zie nš. 45) is deze Polder aangeslagen op f 0 - 25 per gemet (0 B. 42 R. 58 Ell.) 's jaars, gedurende 15 jaren.
Het zoogenaamde Klein Boeimeer is groot 62 Bunders, 53 Roeden, 27 Ellen.
terug naar de kaart anno 1995

terug naar de kaart anno 1843