Logo Brabantse Delta
 

Anno 1843: Statistiek Tableau, Polder nº. 70 en 74-80

Afwatering op de Dintel
Info Jan van den Noort 010-4366014
Statistiek Tableau nº. 70 en 74-80

Bronnen:
Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000, deel 4: Zuid-Nederland 1838-1857 (Groningen 1990
A. de Geus en E.C.B. van Rappard, Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband ('s-Hertogenbosch 1843)

70. Sabina Henrikapolder
in gemeente Fijnaart (680,2111 bunder)
• Zomerpeil: -0,07 • Dijkhoogte: 4,60 tot 4,80 • dijklengte: 4090 • Tijd van bedijking: 1787
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis beneden het Prinslandsche veer, voorzien van een paar puntdeuren en eene schuif, wijd 2.54
• Waarop uitwaterende: Op de rivier de Dintel
• Soort van grond: Goede klei
• Bestuur: Dijkgraaf (1) Gezworen (3) Penningmeester (1)
• Aanmerkingen: In de kosten der herdigting van de rivier de Mark en Dintel, (zie nš. 45) is deze Polder aangeslagen op f 0 - 60 per gemet (0 B. 42 R. 58 Ell.) 's jaars.
Deze aanslag zal echter zoo lang gevorderd worden als deze Polder op de rivier de Dintel zal blijven loozen, en deszelfs sluis niet verlegd wordt, om onmiddellijk op de Krammer uittewateren.
Aan de west- en noordzijde des Polders is de bedijking aan de zeevloeden blootgesteld.
Deze Polder ontleent zijnen naam van deszelfs medebedijkster, Mevrouwe van den Zandheuvel; – op den noordwesthoek bevindt zich het in 1811 aangelegde fort de Ruiter.
Tot dezen Polder Behooren de buitengronden langs denzelven gelegen, welke zich doorgaans 1.10 boven A.P. bevinden.
terug naar de kaart anno 1995

74. Slobbegors of Elizabetspolder
in gemeente Fijnaart (308,595 bunder met de dijken)
• Zomerpeil: -0,40 • Tijd van bedijking: Volgens de kaart van F. Smeth in 1618.
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis met eene vloeddeur en schuif, wijd 1.80, dezelve is in 1816 aan het benedeneinde des Polders, nieuw gelegd, en de oude aan het boveneinde uitgebroken.
• Waarop uitwaterende: Op de rivier de Dintel
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: Dijkgraaf (1) Gezworen (2)
• Aanmerkingen: In de kosten der herdigting van de rivier de Mark en Dintel, (zie nš. 45) is deze Polder aangeslagen op f 0 - 60 per gemet (0 B. 42 R. 58 Ell.) 's jaars, gedurende 15 jaren.
De buitengronden behooten aan de Sabina-Henrikapolder.
Aan de zuidzijde ligt het buitenpoldertje het Kwartier, groot 17 Bunders, 56 Roeden, 70 ellen. – In 1816 werd de kade van hetzelve aanmerkelijk verhoogd, in 1825 verlaagt, en sedert de herdigting van de Mark en Dintel gesupprimeerd.
terug naar de kaart anno 1995

75. De Jufvrouwenpolder of nieuwen Appelaar
in gemeente Fijnaart (263,6817 bunder met de dijken)
• Zomerpeil: -0,44 • Tijd van bedijking: 1615
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis tegenover Stoutersgat, wijd 1.56, voorzien met twee vloeddeuren en eene schuif; deze sluis draagt het jaartal 1708.
• Waarop uitwaterende: Op de rivier de Dintel
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: Een Dijkgraaf tevens Penningmeester, en een Gezworen
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder beloopt 238 Bunders, 40 Roeden, 6 Ellen.
In de kosten der herdigting van de rivier de Mark en Dintel, (zie nš. 45) is deze Polder aangeslagen op f 0 - 92 1/2 per gemet (0 B. 42 R. 58 Ell.) 's jaars, gedurende 15 jaren.
terug naar de kaart anno 1995

76. De Angelinapolder
in gemeente Fijnaart (17,835 bunder)
• Zomerpeil: 0,10 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Een steenen sluisje wijd 0.90 hoog 1.10 met eene vloeddeur
• Waarop uitwaterende: Op de Kil van den nieuwen Appelaar
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De eigenaar
• Aanmerkingen: In de kosten der herdigting van de rivier de Mark en Dintel, (zie nš. 45) is deze Polder aangeslagen op f 0 - 60 per gemet (0 B. 42 R. 58 Ell.) 's jaars, gedurende 15 jaren.
terug naar de kaart anno 1995

77. De groote Torenpolder
in gemeente Fijnaart (61,351 bunder)
• Zomerpeil: -0,04 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis wijd 1,14, voorzien van eene vloeddeur.
• Waarop uitwaterende: Op de rivier de Dintel
• Soort van grond: Goede klei
• Bestuur: De Ingelanden
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder beloopt 59 Bunders, 42 Roeden, 38 Ellen.
In de kosten der herdigting van de rivier de Mark en Dintel, (zie nš. 45) is deze Polder aangeslagen op f 0 - 60 per gemet (0 B. 42 R. 58 Ell.) 's jaars, gedurende 15 jaren.
terug naar de kaart anno 1995

78. De kleine Torenpolder
in gemeente Fijnaart (13,303 bunder)
• Zomerpeil: 0,08 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis wijd 1,04, voorzien van eene vloeddeur.
• Waarop uitwaterende: Op de rivier de Dintel
• Soort van grond: Goede klei
• Bestuur: De Ingelanden
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder beloopt 10 Bunders, 22 Roeden, 53 Ellen.
In de kosten der herdigting van de rivier de Mark en Dintel, (zie nš. 45) is deze Polder aangeslagen op f 0 - 60 per gemet (0 B. 42 R. 58 Ell.) 's jaars, gedurende 15 jaren.
terug naar de kaart anno 1995

79. Schuddebors, oude Appelaar en Dorpsgors, genaamd oude Appelaar
in gemeente Fijnaart (417,5898 bunder met de dijken)
• Zomerpeil: -0,30 • Tijd van bedijking: Volgens van Goor en de Handvesten van Zuid-Holland in 1598; volgens den landmeter F. Smeth in 1592.
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis wijd 2.30, voorzien van een paar puntdeurtjes en eene schuif; dezelve is in 1807 vernieuwd en in 1832 is de vloer 0.57 verlaagd geworden.
• Waarop uitwaterende: Op de rivier de Dintel
• Soort van grond: Goede klei
• Bestuur: Dijkgraaf (1) Gezworen (1) Penningmeester (1)
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder beloopt 406 Bunders, 84 Roeden, 65 Ellen.
In de kosten der herdigting van de rivier de Mark en Dintel, (zie nš. 45) is deze Polder aangeslagen op f 0 - 92 1/2 per gemet (0 B. 42 R. 58 Ell.) 's jaars, gedurende 15 jaren.
terug naar de kaart anno 1995

80. Henriettapolder of Boerengors
in gemeente Fijnaart (74,0863 bunder met de dijken)
• Zomerpeil: -0,14 • Tijd van bedijking: Volgesn de kaart van F. Smeth in 1609.
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis aan de zoogenaamde Fijnaartsche kade, wijd 1.04, voorzien van eene vloeddeur en schuif.
• Waarop uitwaterende: Op de rivier de Dintel
• Soort van grond: Goede klei
• Bestuur: Een der voornaamste Ingelanden.
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder beloopt 72 Bunders, 39 Roeden, 72 Ellen.
In de kosten der herdigting van de rivier de Mark en Dintel, (zie nš. 45) is deze Polder aangeslagen op f 0 - 92 1/2 per gemet (0 B. 42 R. 58 Ell.) 's jaars, gedurende 15 jaren.
terug naar de kaart anno 1995

terug naar de kaart anno 1843