Logo Brabantse Delta
 

Anno 1843: Statistiek Tableau, Polder nº. 137 en 156-160

Afwatering van de polders ten westen van de haven van Oosterhout, via deze of het Steelhovensche Vaartje op de Donge
Info Jan van den Noort 010-4366014
Statistiek Tableau nº. 137 en 156-160

Bronnen:
Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000, deel 4: Zuid-Nederland 1838-1857 (Groningen 1990
A. de Geus en E.C.B. van Rappard, Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband ('s-Hertogenbosch 1843)

137. Brieltjespolder
in gemeente Oosterhout (150,0251 bunder) in Made en Drimmelen (2,703 bunder)
• Zomerpeil: -0,10 • Dijkhoogte: 2,30 tot 2,45 • dijklengte: 2300 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis aan de oostzijde van den Polder, in den dijk van Steelhoven, wijd 1.35, voorzien van eene drijfdeur en schuif.
• Waarop uitwaterende: Op het Steelhovensche Vaartje, en vervolgens op de rivier de Donge.
• Soort van grond: Lage weilanden
• Bestuur: Gezworen (2) Penningmeester (1)
• Aanmerkingen: De grootte van dezen Polder, voor zoverre die aan dijkschotten onderworpen is, bedraagt 109 Bunders, 50 roeden, 40 ellen.
De uitwatering des Polders is hoogst gebrekkig, uit hoofde der zeer aanmerkelijke verlanding van het zoogenaamde Steelhovensche Vaartje, welks bodem op sommige punten ongeveer ter gelijker hoogte als het zomerpeil is gelegen.
terug naar de kaart anno 1995

156. De Handen
in gemeente Oosterhout (14,989 bunder met de kaden)
• Zomerpeil: 0,30 • Dijkhoogte: 1,65 • dijklengte: 1100 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Een houten duiker wijd 0.60, voorzien van eene drijfdeur.
• Waarop uitwaterende: Op het Steelhovensche Vaartje, en verder op de rivier de Donge.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De Eigen Gerfden
• Aanmerkingen: Aan de oostzijde van dezen Polder vindt men de bekade percelen, genaamd het Verlaat, gezamenlijk uitwaterende op het Steelhovensche Vaartje, door een' houten duiker, wijd 0.35, voorzien van eene klep.
terug naar de kaart anno 1995

157. De groene Bedden
in gemeente Oosterhout (23,23 bunder met de kaden)
• Zomerpeil: 0,40 • Dijkhoogte: 1,75 • dijklengte: 1000 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Een houten duiker aan de westzijde des Polders, nabij Steelhoven, wijd 0.44, voorzien van een drijfdeurtje.
• Waarop uitwaterende: Op het Steelhovensche Vaartje, en verder op de rivier de Donge.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De Eigen Gerfden
• Aanmerkingen: De gronden van deze Polder rijzen van het westen naar het oosten zoodanig, dat zij tegen de Oosterhoutsche haven, met de hoogte van de aan het westeinde gelegene kade, overeenkomen.
Aan de westzijde dezes Polders en tegen het Steelhovensche Vaartje, vindt men een, aan den Bouwman Princen toebehoorend, poldertje, groot 1 Bunder, 58 Roeden, 90 Ellen, welks kaden, lang 920 Ellen, op 1.75 boven A.P. reiken, terwijl deszelfs zomerpeil op 0.30 boven A.P. gelegen is, – hetzelve watert uit op het Steelhovensche Vaartje, door een' houten duiker wijd 0.35, voorzien van eene klep.
terug naar de kaart anno 1995

158. De lage Landen
in gemeente Oosterhout (58,754 bunder met de kaden)
• Zomerpeil: 0,30 • Dijkhoogte: 1,80 • dijklengte: 650 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Negen houten duikers, allen voorzien van eene klep, zijnde van het zuideinde af gerekend, respectievelijk wijd 0.37, 0.24, 0.24, 0.40, 0.48, 0.30, 0.32, 0.22 en 0.24.
• Waarop uitwaterende: Op de haven van Oosterhout, en verder op de rivier de Donge.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De Eigen Gerfden
• Aanmerkingen: De landen van dezen Polder klimmen mede van het westen naar het oosten zoodanig, dat zij langs de haven van Oosterhout, slechts voor een gedeelte met eene kade hebben behoeven te worden voorzien, – op de scheidingen tusschen dezen Polder, de Groene Bedden en de Hersselspolder, bestaan geene kaden.
terug naar de kaart anno 1995

159. Herssels of Mostaardpolder
in gemeente Oosterhout (53,3822 bunder met de kaden)
• Zomerpeil: 0,15 • Dijkhoogte: 1,70 • dijklengte: 450 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Een houten duiker wijd 0.56, voorzien van eene klep.
• Waarop uitwaterende: Op de haven van Oosterhout, en verder op de rivier de Donge.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De Eigen Gerfden
• Aanmerkingen: Ook in dezen Polder klimmen de landen van het westen naar het oosten, in diervoege, dat de kade langs de Oosterhoutsche haven slechts eene geringe hoogte heeft.
terug naar de kaart anno 1995

160. Westpolder
in gemeente Oosterhout (347,9408 bunder)
• Zomerpeil: -0,10 • Dijkhoogte: 1,10 tot 2,10 • dijklengte: 2100 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Twee steenen sluizen aan de haven van Oosterhout, de bovenste Sassluis genaamd, wijd 1.66 en voorzien van eene drijfdeur en schuif, draagt het jaartal van 1777; de benedenste, wijd 1.75, voorzien van eene drijfdeur en schuif, voert het jaarmerk 1750.
• Waarop uitwaterende: Op de haven van Oosterhout, en verder op de rivier de Donge.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: Gezworen (3) Penningmeester (1)
• Aanmerkingen: De grootte van dezen Polder, voor zoo verre die aan dijkschotten onderworpen is, bedraagt 273 Bunders, 84 Roeden, 4 Ellen.
terug naar de kaart anno 1995

terug naar de kaart anno 1843