Logo Brabantse Delta
 

Anno 1843: Statistiek Tableau, Polder nº. 174-180

Afwatering van de polders tussen de groote weg 1e Klasse en de Donge op deze rivier
Info Jan van den Noort 010-4366014
Statistiek Tableau nº. 174-180

Bronnen:
Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000, deel 4: Zuid-Nederland 1838-1857 (Groningen 1990
A. de Geus en E.C.B. van Rappard, Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband ('s-Hertogenbosch 1843)

174. Willemspolder
in gemeente Oosterhout (638,4356 bunder) in Raamsdonk (146,4515 bunder)
• Zomerpeil: 0,10 • Dijkhoogte: 2,00 • dijklengte: Onder Oosterhout 3230. Onder Raamsdonk 3140. Zamen 6370. • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Een houten duiker aan het boveneinde der Groenendijksche haven, wijd 0.64, voorzien met schuif en klep.
Een dito wijd 1.02.
Een dito wijd 0.80, met eene drijfdeur en schuif.
Een dito aan het benedeneinde der haven wijd 0.60, met eene drijfdeur.
Eene steenen sluis beneden het Borstlappenveer, wijd 2.03, voorzien met een paar puntdeuren en schuif.
Eene dito tusschen gemeld veer en het oude of Willemsveer, wijd 1.42, met eene drijfdeur een schuif.
Een houten duiker boven Willemsveer, wijd 0.42 met twee kleppen.
Eene sluis genaamd de Kreeksluis, aan het Regtendijkschegat wijd 1.40, voorzien van eene drijfdeur en schuif;
en eindelijk eene dito sluis bij de herberg Koopmanswelvaren, wijd 0.98, vooorzien van eene drijfdeur en schuif. Beide laatstgemelde sluizen zijn gelegen in den grooten weg der 1ste klasse n. 3.
• Waarop uitwaterende: Door de eerste vier houten duikers op de Groenendijksche haven; door de volgende twee sluizen en duiker onmiddellijk op de rivier de Donge, en eindelijk door de beide laatstgenoemden op het Regtendijkschegat, en daarna mede op de rivier de Donge.
• Soort van grond: Ligte gronden op vele plaatsen 0.30 0.50 onder het maaiveld met veen bezet ter dikte van 30 tot 90 en meerder duimen.
• Bestuur: Poldermeesters (3) Penningmeester (1)
• Aanmerkingen: De grootte van dezen Polder, voor zoo verre die aan dijkschotten onderworpen is, beloopt 773 Bunders, 55 Roeden, 66 Ellen.
De hiernevens gemelde in den grooten weg gelegene sluizen, worden door het Rijk onderhouden, en ten gevolge der verlanding van het Regtendijksche- en het Krommegat, is de uitwatering door dezelve thans niet zeer voldoende.
Behalve nevensvermelde kade, waardoor de Polder tegen het water van de rivier de Donge beschut is, heeft denzelven nog eene binnenkade aan de oostzijde des Koksheuvels en de Opkomst van Vreugderijk, strekkende van omtrent de rivier de Donge tot nabij de Kreeksluis.
terug naar de kaart anno 1995

175. Dongendijksche Polders
in gemeente Oosterhout (162,4966 bunder met de kaden)
• Zomerpeil: 0,40 • Dijkhoogte: 2.00 • dijklengte: 4650 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis aan het boveneinde der Groenendijksche haven, wijd 0.63, voorzien van eene schuif. Een houten duiker meer benedenwaarts aan de Groenendijksche haven, wijd en hoog 0.55, met eene drijfdeur; en eene steenen sluis aan het benedeneinde van den Polder aan de Groenendijksche haven, wijd 1.13, met eene drijfdeur en en schuif.
• Waarop uitwaterende: Op de Groenendijksche haven, en verder op de rivier de Donge.
• Soort van grond: Voor een groot gedeelte verveend
• Bestuur: Dijkgraaf (1) Penningmeester (1)
• Aanmerkingen: De grootte van dezen Polder, voor zoo verre denzelven aan dijkschotten onderworpen is, beloopt 149 Bunders, 83 Roeden, 72 Ellen.
Ten noorden van dezen Polder, tusschen de oude Donge en de rivier de Donge, ligt nog een klein poldertje, hetwelk afzonderlijk op de river de Donge uitwatert, door eenen 0.25 wijd en met eene klep voorzienen houten duiker.
terug naar de kaart anno 1995

176. Buitenpolder, genaamd de Korte en Langestraatsche Veertels
in gemeente 's-Gravemoer (149,888 bunder met de kaden)
• Zomerpeil: 0.15 • Dijkhoogte: 1,35 1,40 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Zes houten duikers, als:
1.Een op de Molenvaart nabij de scheepswerf, wijd 0.38, voorzien van binnen en buiten met eene klep.
2. Een dito benedenwaarts aan dezelfde molenvaart, wijd 0.36, voorzien van eene klep.
3. een dito aan het einde van de Molenvaart, wijd 0.54, voorzien van eene klep.
4. Een dito tegen de 's Gravemoersche vaart, nabij de Wielstraat, wijd 0.75, voorzien van eene drijfdeur.
5. Een dito nabij het noordwest einde des Polders, tegen gemelde vaart, wijd 0.46, voorzien van eene drijfdeur ; en
6. Een dito aan de westzijde des Polders, tegen de rivier de Donge, wijd 0.42 en voorzien van eene klep en schuif.
• Waarop uitwaterende: Door de duikers n. 1 en 2 op de Molen- of Oudevaart, verder in de 's Gravemoersche vaart en vervolgens op de rivier de Donge.
Door n. 3, 4 en 5 op de 's Gravemoersche vaart en daarna op de rivier de Donge.
En door n. 6 directelijk op de rivier de Donge.
• Soort van grond: Wei- of hooilanden, waarvan vele percelen reeds zijn uitgeveend
• Bestuur: Het Gemeentebestuur van 's Gravemoer, tevens Polderbestuur
• Aanmerkingen: De hiernevens sub n. 6 vermelden houten duiker, dient hoofdzakelijk om, in geval van groote droogte, den Polder het noodige versch water te verschaffen.
terug naar de kaart anno 1995

177. Binnenpolder van 's Gravemoer, anders genaamd Straatsche Binnenpolder
in gemeente 's-Gravemoer (100,0928 bunder met de dijken)
• Zomerpeil: 0,40 • Dijkhoogte: 2,20 2,40 aan de westzijde des Polders • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Twee steenen sluisjes, als:
Een ten westen van de kerk, wijd 0.70, aan de binnenzijde voorzien van eene drijfdeur en schuif.
De tweede ten zuiden van den koornmolen, wijd 0.63, voorzien van een drijfdeurtje.
• Waarop uitwaterende: Door het eerstgenoemde sluisje in den Buitenpolder (n. 176) en met deszelfs water op de rvier de Donge.
Door de tweede in den Vaartsche Binnenpolder en met het water van dezen door de Molen- of Oudevaart in de rivier de Donge.
• Soort van grond: Zandige gronden
• Bestuur: Het Gemeentebestuur van 's Gravemoer, tevens Polderbestuur
• Aanmerkingen: In dezen Polder ligt het Dorp 's Gravemoer.
De dijk is voor het grootste gedeelte geheel met hakhout bezet.
terug naar de kaart anno 1995

178. De Vaartsche Binnenpolder
in gemeente 's-Gravemoer (35,6857 bunder)
• Zomerpeil: 0,40 • Dijkhoogte: 1,35 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Een steenen sluisje in den rijweg aan het boveneinde van de Molen- of Oudevaart, wijd 1.00, voorzien van eene drijfdeur en schuif.
• Waarop uitwaterende: Op de Molen- of Oudevaart, en vervolgens op de rivier de Donge.
• Soort van grond: Zandige gronden
• Bestuur: Het Gemeentebestuur van 's Gravemoer, tevens Polderbestuur.
• Aanmerkingen: Nevensgemeld sluisje dient, behalve tot ontlasting van het water van dezen Polder, tevens tot uitwatering van den Binnenpolder (n. 177), voor zoo verre deze deszelfs water door het sluisje bij den koornmolen loost.
terug naar de kaart anno 1995

179. De zuidelijke Vaartsche Buitenpolder
in gemeente 's-Gravemoer (44,9558 bunder met de kaden)
• Zomerpeil: 0,25 • Dijkhoogte: 1,35 1,40 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Een houten sluisje aan de Molen- of Oudevaart, tegen de Moerkade, wijd 0.63, voorzien van eene drijfdeur en schuif.
• Waarop uitwaterende: Op de Molen- of Oudevaart, en vervolgens op de rivier de Donge.
• Soort van grond: Wei- of hooilanden, waarvan weinige percelen zijn uitgeveend
• Bestuur: Het Gemeentebestuur van 's Gravemoer, tevens Polderbestuur
• Aanmerkingen: Langs de oostzijde van dezen Polder strekt de rijweg, die van de Langstraat naar 's Gravemoer leidt.
terug naar de kaart anno 1995

180. De noordelijke Vaartsche Buitenpolder
in gemeente 's-Gravemoer (70,3008 bunder met de kaden)
• Zomerpeil: 0,15 • Dijkhoogte: 1,35 1,40 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Drie houtenduikers, als:
1. Een aan de oostzijde bij de hooge brug, wijd 0.56 en voorzien van eene klep.
2. Een dito nabij het einde van de Molen- of Oudevaart, wijd 0.75 en voorzien van eene drijfdeur.
3. Een dito bovenwaarts gelegen, wijd 0.47, voorzien als voren.
• Waarop uitwaterende: Door eerstgemelde duiker op de Nieuwevaart, en vervolgens op de rivier de Donge; door de twee volgende op de Molen- of Oudevaart, en vervolgens op de rivier de Donge.
• Soort van grond: Wei- of hooilanden, waarvan reeds vele percelen zijn uitgeveend
• Bestuur: Het Gemeentebestuur van 's Gravemoer, tevens Polderbestuur
• Aanmerkingen: Ook langs de oostzijde van dezen Polder strekt bovengenoemde rijweg van de Langstraat naart 's Gravemoer.
De overige landen onder de Gemeente 's Gravemoer, ter oppervlakte van circa 80 Bunders, gelegen ten noorden van de 's Gravemoersche Vaart, en ten oosten van de Nieuwe Vaart, zijn onbekaad en mitsdien aan de vloeden van de rivier de Donge blootgesteld. – Bij ordinair hoog water worden dezelve echter niet overstroomd, liggende die tusschen 0.90 en 1.15 boven A.P.
terug naar de kaart anno 1995

terug naar de kaart anno 1843