Logo Brabantse Delta
 

Anno 1843: Statistiek Tableau, Polder nº. 232-234

Afwatering van de polders tussen de Donge, de Reeslooot en de Oude Maas, op de Donge en de Oude Maas
Info Jan van den Noort 010-4366014
Statistiek Tableau nº. 232-234

Bronnen:
Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000, deel 4: Zuid-Nederland 1838-1857 (Groningen 1990
A. de Geus en E.C.B. van Rappard, Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband ('s-Hertogenbosch 1843)

232. Ouden Dombos
in gemeente Made en Drimmelen (19,089 bunder)
• Zomerpeil: 0,20 • Dijkhoogte: 2,00 2,10 • dijklengte: 1100 • Tijd van bedijking: Vr 1798
• Middelen van uitwatering: Een houten duiker wijd 0.87 hoog 0.68, voorzien van eene schuif en klep.
• Waarop uitwaterende: Op de rivier de Donge.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De Agent van het Domein te Breda
• Aanmerkingen: Deze Polder, en de voorgronden aan de zijde der rivier de Donge, behooren geheel aan 's Rijks Domeinen, door wien dan ook de onderhoudskosten worden gedragen.
terug naar de kaart anno 1995

233. Nieuwen Dombos
in gemeente Made en Drimmelen (48,259 bunder)
• Zomerpeil: 0,30 • Dijkhoogte: 2,10 2,20 • dijklengte: 2400 • Tijd van bedijking: 1813
• Middelen van uitwatering: Drie houten duikers, wijd 0.85, 0.85 en 0.66 hoog 0.54, 0.54 en 0.54, ieder voorzien van eene schuif en klep.
• Waarop uitwaterende: De eerste duiker op de rivier de Donge of de Bakens, de beide anderen op het oude Maasje
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De Eigenaren
• Aanmerkingen: De voorgronden behooren aan de eigenaren des Polders.
terug naar de kaart anno 1995

234. Kleine nieuwen Dombos
in gemeente Made en Drimmelen (5,863 bunder)
• Zomerpeil: 0,35 • Dijkhoogte: 1,70 1,80 • dijklengte: 1630 • Tijd van bedijking: 1828
• Middelen van uitwatering: Een houten duiker wijd 0.60 hoog 0.50, voorzien van schuif en klep.
• Waarop uitwaterende: Op de rivier de Donge.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De Eigenaren
• Aanmerkingen: Deze Polder ligt juist op het punt van vereeniging der beide rivieren, het oude Maasje en de Donge.
terug naar de kaart anno 1995

terug naar de kaart anno 1843