home publicaties bewonersorganisaties stedengeschiedenis milieugeschiedenis Cartografie Waterstaatsgeschiedenis

Comité Rotte-Dam

Terug
informatie: Jan van den Noort 010-4366014
informatiepakket  
samenstelling Comité Rotte-Dam  
artikel 'Rotte-Dam' in Kroniek Roterodamum  
Opfriscursus  
De dam, die omstreeks 1270 in de Rotte werd gelegd is niet alleen het oudste monument dat de stad rijk is, maar ook een van de grootste: 400 meter lang, 45 meter breed en enkele meters hoog.Als we de Euromast plat leggen gaat die er met gemak twee keer in.
2/4
Rotte-Dam 2014
Comité Rotte-Dam vindt dat deze historische plek meer bekendheid verdient. Het ijvert voor een grotere herkenbaarheid, zodat straks meer mensen weten waar de Rotte heeft gestroomd en waar de Rotte-dam lag.

naar 3