home publicaties bewonersorganisaties stedengeschiedenis milieugeschiedenis Cartografie Waterstaatsgeschiedenis

Comité Rotte-Dam

Terug
informatie: Jan van den Noort 010-4366014
informatiepakket  
samenstelling Comité Rotte-Dam  
artikel 'Rotte-Dam' in Kroniek Roterodamum  
Opfriscursus  
Als gevolg van zeven eeuwen ophogen van de stad is de dam nagenoeg onzichtbaar. Dijklichaam en sluizen liggen op enkele meters diepte onder de Hoogstraat, tussen de Koopgoot en de Bieb.
naar 2
3/4
naar 4
Dam in de Rotte
Het gemeentebestuur erkent het belang van dit eerste Rotterdamse bouwwerk en zegde twee ton toe om de oorsprong van de stad te markeren met een permanent kunstwerk, dat aan een groot publiek duidelijk maakt waar de Rotte heeft gestroomd en waar de Rotte-dam lag.
naar 4