home publicaties bewonersorganisaties stedengeschiedenis milieugeschiedenis Cartografie Waterstaatsgeschiedenis

Comité Rotte-Dam

Terug
informatie: Jan van den Noort 010-4366014
informatiepakket  
samenstelling Comité Rotte-Dam  
artikel 'Rotte-Dam' in Kroniek Roterodamum  
Opfriscursus  
Bij opgravingen in de jaren veertig van de twintigste eeuw legde de Dienst voor de uitvoering van den Wederopbouw van Rotterdam (DIWERO) acht sluizen bloot. In 1990 vond het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam (BOOR) nog een negende sluis.
4/4
Rotte-Dam sluizen